۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : کوتاه کردن ریش

نزد ائمه اربعه تراشیدن ریش و کوتاه کردن بیشتر از یک مشت، مکروه تحریمی است

سؤال: حکم تراشیدن و یا کوتاه نمودن ریش، در مذهب امام شافعی بیان نمایید؟ جواب: نزد امام شافعی و اصحابش تراشیدن ریش حرام است و کوتاه نمودن آن بیشتر از یک مشت مکروه است . باید دانست کوتاه کردن یا تراشیدن ریش به تصریح ائمه‌ی مذاهب اربعه ممنوع است و اقوال مخالف قول ائمه، شاذ […]

سوال بپرسید
close slider