۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

حکم تراشیدن ابروها و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان

سوال: آیا تراشیدن ابرو و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان جائز است یا خیر؟   پاسخ: تراشیدن ابروها و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان حرام است. البته اگر ابروها از حالت طبیعی بیرون آمده اند، آنگاه می تواند. آنها را به حالت عادی بر گرداند ،ولی باز هم بشرطی […]

حکم اعلان کردن اشیاء گمشده در مسجد

سوال: آیا اعلان کردن اشیاء گمشده، و مسائل عمومی چون نماز جنازه ، پیدا شدن اموال مردم ، بچه ای که پیده شده و غیره در مسجد اشکالی دارد یا خیر؟   پاسخ: مسأله مذکور چندین صورت دارد، حکم هر یکی به صورت جداگانه در ذیل بیان می شود; اموری که در مسجد اعلان می […]

حکم نماز زن با نقاب

سوال: آیا زنان می توانند با نقاب نماز بخوانند یا خیر؟   پاسخ: درحالت عادی نماز خواندن با نقاب مکروه است و در جائی که نامحرم و خوف فتنه باشد برخی علماء نوشته اند در این صورت اشکالی ندارد   منبع: ۱⃣ رد المحتار علی الدر المختار، باب شروط الصلاه، مطلب فی ستر العوره،۲/۹۷، چ: […]

سوال بپرسید
close slider