۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم تراشیدن ریش

نزد ائمه اربعه تراشیدن ریش و کوتاه کردن بیشتر از یک مشت، مکروه تحریمی است

سؤال: حکم تراشیدن و یا کوتاه نمودن ریش، در مذهب امام شافعی بیان نمایید؟ جواب: نزد امام شافعی و اصحابش تراشیدن ریش حرام است و کوتاه نمودن آن بیشتر از یک مشت مکروه است . باید دانست کوتاه کردن یا تراشیدن ریش به تصریح ائمه‌ی مذاهب اربعه ممنوع است و اقوال مخالف قول ائمه، شاذ […]

تراشیدن ریش جایز نیست

سؤال: آیا تراشیدن ریش جایز است یا خیر؟   جواب: تراشیدن ر یش جایز نیست؛ زیرا چنین عملی تغییر خلقت الهی بوده و حرام ‌می‌باشد، در تفسیر آیه ۱۱۹ سوره نساء آمده‌: تراشیدن ریش در تحت چنین حکمی داخل می‌شود؛ ابتدا به ترجمه آیه‌ی مبارکه سخن شیطان در برابر خداوند متعال می‌باشد دقت کنید، می‌گویدTوَلَآَمُرَنَّهُمْ […]

گذاشتن ریش به اندازه یک مشت واجب است

سوال: ۱- لطفاً حکم ریش را تحریر نمایید؟ ۲- آیا از صحابه و اهل بیت در جایی آمده که آن‌ها ریش تراشیده‌اند برخی می‌گویند سنت مؤکّده نیست، بلکه سنت زاید است؟ و از تراشیدن آن انسان گناه‌کار نمی‌شود، لطفاً واضح نمایید؟   جواب: از دلایلی که در ذیل مرقوم می‌گردد معلوم می‌شود : (الف): گذاشتن […]

سوال بپرسید
close slider