۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم گذاشتن لنز

گذاشتن لنز جهت زیبایی جایز است.

سوال: حکم گذاشتن لنز در چشم جهت زیبایی و یا به‌جای استفاده از عینک چیست؟   جواب: الف. گذاشتن لنز جهت زیبایی اگر به نیت فریب نباشد جایز است؛ ب. استفاده از لنز به‌ جای عینک جایز است. والله اعلم بالصواب   دلایل: قال فی تکمله فتح الملهم تحت قوله: (المغیرات خلق الله) هذا المنهی […]

سوال بپرسید
close slider