۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مسح کردن سر

مسح بر روی سر الزامی است؛ مسح بر پارچه درست نیست

سوال: در منطقه‌ای چنین رسـم است ‌که زنها با ماده چسبناکی پارچه‌ای بر موهای سرشان می‌چسبانند و تا چندین روز باقی می‌ماند و هنگام وضوء بر روی پارچه مسح می‌کنند. بفرمائید که آیا وضوء آنها تکمیل می‌شود یا نـه‌؟ و نـیز اگـر بـه اندازه‌ای از موهای جلوی سرش ظاهر باشد و آنها را مسح نماید […]

سوال بپرسید
close slider