۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : کوتاه کردن سبیل مردان

تراشیدن ریش جایز نیست

سؤال: آیا تراشیدن ریش جایز است یا خیر؟   جواب: تراشیدن ر یش جایز نیست؛ زیرا چنین عملی تغییر خلقت الهی بوده و حرام ‌می‌باشد، در تفسیر آیه ۱۱۹ سوره نساء آمده‌: تراشیدن ریش در تحت چنین حکمی داخل می‌شود؛ ابتدا به ترجمه آیه‌ی مبارکه سخن شیطان در برابر خداوند متعال می‌باشد دقت کنید، می‌گویدTوَلَآَمُرَنَّهُمْ […]

سوال بپرسید
close slider