۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

اگر کسی در مغازه با اجازه مغازه دار یک وسیله برداشت تا نگاه کند اما افتاد و شکست تاوان آن بر مغازه دار است

سوال: اگرکسی برای خریدن چیزی به مغازه‌ای وارد شد، یک وسیله شکستنی برداشت‌و این وسیله از دست مشتری افتاد و شکست‌، آیا تاوان ‌و ضمان دارد یا نه‌؟   پاسخ: اگر با اجازه‌ی مغازه دار جهت نگاه‌کردن ‌آن را برداشته است و تلف‌کردید، ضمان ندارد. و فی تنقیح الفتاوی الحامدیه‌: «‌(أقول‌) و اما القبوض علی […]

جنسی که از شهر دیگر خریداری شده و در مسیر از بین رفت، هزینه آن بر عهده فروشنده است

سوال: شخصی از تهران به طور سفارش مال طلب‌کرده اگر این مال در راه به عناوینی ناپدید شد آیا ضمان‌ بربائع است یا مشتری‌؟‌ودر صورتی‌که مرسل یعنی‌: بائع‌شرط عدم ضمان رابزند حکمش‌چیست‌؟   پاسخ: این عقد بین طرفین (سفارش دهنده یا مشتری‌،‌و فروشنده‌یا مرسل‌) منعقدشده‌است‌.   قال الزحیلی فی‌کتابه‌: الفقه الاسلامی و ادلٌته‌: «أن مجلس […]

سوال بپرسید
close slider