۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

کبوتر بازی که منجر به مزاحمت برای همسایه می‌شود حرام است

سوال: حکم شخصی که کبوتر دارد و هنگام پراندن آن ها، روی دیوار و پشت بام همسایه ها رفته، آسایش آن ها را سلب می کند، چیست؟   پاسخ: کبوتر بازی اگر سبب مردم آزاری شود، حرام بوده،وعند الله، این فرد مجرم است، لذا نخست توبه وبعد از این عمل دست بکشد وهمسایه خویش را […]

نگهداری کبوتر اگر باعث مزاحمت همسایگان شود ناجایز است

سوال: نگهداری کبوتر از نظر شرع چه حکمی دارد؟   پاسخ: اگر نگهداری کبوتر باعث مزاحمت همسایگان شود، ناجائز است، البته نگهداری آن مانند سایر پرندگان خانگی همچون طوطی، مینا، قناری وغیره برای زیبایی و الفت جائز است.   وفی الدر; یکره ٳمساک الحمامات… و ان کان یضر بالناس… فان کان یطیر ها فوق السطح […]

سوال بپرسید
close slider