۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

ناپدری محرم است

سؤال: آیا شوهر دوم مادر، محرم فرزندان دختر شوهر اول می باشد‌‌ یا خیر؟     جواب: بله ناپدری، در صورتی که با مادر آن دختر همبستری نماید، محرم فرزندان آن خانم می گردد.   دلایل: وقال فی الرد: تحت قوله :(مصاهره)  کفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن ،وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحیح وإن علون  […]

سوال بپرسید
close slider