۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : آداب غذا خوردن

خوردن و آشامیدن در حال راه رفتن مکروه است.

سؤال: آیا خوردن و آشامیدن در حال راه رفتن یا به صورت ایستاده جایز است یا خیر؟   جواب: خوردن و آشامیدن به صورت ایستاده یا در حال راه رفتن، اگر به صورت اتفاقی باشد، مکروه تنزیهی است، و اگر به صورت عادت باشد مکروه تحریمی است که به ارتکاب دایمی، چنین شخصی مردودالشهاده قرار […]

سوال بپرسید
close slider