۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : ادعا در معامله

اگر کسی ادعا کرد، برای اثبات ادعای خود باید گواه بیاورد

سوال: پدر مرحوم اینجانب‌، در حیات خود چند اصله درخت خرما را از باغ آقای زید (‌بدون زمین‌) خریداری‌کرده است‌، و بعد از مدتی آقای زید زمین باغ مذکور را به شخصی دیگر فروخته است، و پدر مرحومم در حیات خود این درختهای خرما را به من داده است و اینجانب مدت ٢۵ الی ٣٠ […]

سوال بپرسید
close slider