۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم حرف زدن با نامزد

چت کردن و حرف زدن دو نامزد قبل از نکاح جایز نیست

سوال: حرف زدن بانامزدازطریق چت‌ واتساپ که هنوز عقد نکردن چه حکمی دارد؟   پاسخ: قبل ازعقد نکاح فقط با نامزدشدن دوطرف باهمدیگر، زن وشوهرقرار نمیگیرند بنابراین چت کردن باهم به غیر از ضرورت شرعی جایز نیست. زیرا که اغلبا چنین چتها منجربه حرف‌های شهوانی وعاشقانه میشود که حرام است. لذا باید از چنین چت […]

سوال بپرسید
close slider