۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم دزدیده شدن مال زکات

اگر زکات قبل از پرداخت دزدیده شد، مجدد باید ادا شود

سوال: شخصی عشر زعفران خود را جدا کرده و قصد داشته تا به فقیر بدهد، در بین راه، همان مقدارعشر زعفران، دزدیده می شود، اکنون آیا عشر وی ادا شده است یا دوباره باید عشر را پرداخت کند؟   پاسخ: بر اساس فقه احناف، در مسأله ی فوق، شخص مزبور باید عشر زعفران های خود […]

سوال بپرسید
close slider