۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : ساخت سنگ قبر

بر روی سنگ قبر حکاکی کردن آیات و اشعار و تصویر جایز نیست

سوال: حکاکی کردن سنگ قبر و نوشتن روی آن از نظر شرع چ حکمی دارد؟ پاسخ: نصب سنگ برای نوشتن نام و مشخصات صاحب قبر بنا بر ضرورت جائز است، ولی نوشتن آیات و اشعار جائز نیست.   منبع: احسن الفتاوی، باب الجنائز، ج ۴ ص ۲۰۹، چاپ; سعید کمپنے، آپ کی مسائل اور کا […]

سوال بپرسید
close slider