۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : سه طلاق

اگر کسی به زنش گفت سه طلاقی، سه طلاق واقع می شود

سوال: اگر کسی  به  همسرش  بگوید:  تو  سه  طلا‌قی‌، آیا  سه  طلاق  واقع  می‌شود  یا  خیر؟   پاسخ: در صورت سؤال شده ‌که در یک لفظ  به  همسرش  سه  طلاق  می‌دهد به اجماع صحابه رضی الله عنه ائمه  مجتهدین  -‌رحمهم  الله‌- ‌سه  طلاق  واقع شده‌، و  خانم بر شوهرش به  سه طلاق مغلظه  شده  و […]

سوال بپرسید
close slider