۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : شراکت در معامله

فائده حاصل از معامله شریکی، به تناسب سرمایه هر شریک بین آنها تقسیم می شود

سوال: فردی مغازه‌ای دارد بصورت اجاره به کسی دیگر می‌دهد، ولی می‌گوید: مرا با تجارت خود شریک ‌گردان و اجاره دکان را هم از او دریافت می‌دارد و فقط مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان به او می‌دهد در حالیکه سرمایه طرف ۰۰۰/۲۰۰۰ تومان است و با او در عمل تجارت شریک و سهیم نیست‌. حالا می‌گوید: ربح […]

کسی که وسیله خود را به دیگری برای کارکردن بدهد درفایده باهم شریک هستند.

سوال: در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و… وسیله خود را به فرد دیگری می‌دهدکه شماکارکنید و هر چه عاید شد بین من و تو بالمناصفه تقسیم شود.  حال‌که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز می‌توان برای آن راه […]

شراکت در معامله و کسب و کار، تا زمانی که رسما فسخ نکنند معتبر است

سوال: شخصی بنام زید فعالیت و پیگیری می‌کند تا در یک روستا، شرکت تعاونی روستایی دایر نماید شخص مذکور یک نفر را به عنوان فروشنده شرکت به سازمان تعاون معرفی می‌کند و ضامن آن هم می‌شود و با آن شخص چنین قرار داد می‌گذاردکه من وتو در منافع و ضرر این شرکت شریک هستیم و […]

سوال بپرسید
close slider