۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : شریک شدن

اگر کسی بگوید در آینده شما را شریک خود میکنم، این نوع شراکت در حال حاضر معتبر نیست

سوال: زید می‌خواهد با آقای بکر در طرح ایجاد تاسیسات‌ کپسول پرکنی در مرکز پخش میرجاوه شریک شود، آقای بکر به زید می‏‎گوید شما را به شرطی شریک می‌کنم‌که نصف سهمیه‌ها را تا فلان تاریخ پرداخت نمایید و آقای زید قبول می‌کند ولی تا تاریخ مقرر قسمتی از سهمیه را پرداخت می‌نماید ولی قسمت دیگری […]

اگر مال مشترک توسط دولت مصادره شود، جریمه آن بر عهده تمام شریکان است

سوال: د‌و نفر در مقداری‌کالاکه از نظر دولت قاچاق است شریک می‌باشند و اتفاقاً ‌کالاها از دست یکی ‌از شریکها گرفته می‌شود و مصادره می‏‎گردد و شخصی‌که‌کالا از دست اوگرفته شده‌اند به جریمه نقدی و مدتی حبس محکوم می‏‎گردد. آیا ای شخص بعد از پرداخت مبلغ جریمه بمقدار سهم شریک می‌تواند از شرک خود بگیرد […]

پول حاصل شده از مال مشترک، بین تمام شریکان تقسیم می شود

سوال: دو نفرکه با هم شریک بودند مال خود را به شخصی فروخته‌اند و بعداً یکی از این دو شریک پولهای خود را از مشتری‌گرفته و به شریک خود می‌گوید: تو هم برو و پولهای خود را ازمشتری بگیر. شریک دوم پیش مشتری می‌رود و مشتری به او پول نمی‌دهد او برمی‏گردد و به شریکش‌ […]

سوال بپرسید
close slider