۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مال مشترک

پول حاصل شده از مال مشترک، بین تمام شریکان تقسیم می شود

سوال: دو نفرکه با هم شریک بودند مال خود را به شخصی فروخته‌اند و بعداً یکی از این دو شریک پولهای خود را از مشتری‌گرفته و به شریک خود می‌گوید: تو هم برو و پولهای خود را ازمشتری بگیر. شریک دوم پیش مشتری می‌رود و مشتری به او پول نمی‌دهد او برمی‏گردد و به شریکش‌ […]

فسخ کردن یک طرفه شراکت بدون اطلاع شریک معتبر نیست

سوال: دو نفر در مالی تا شش ماه شریک بودند و بعد ازگذشت مدتی یکی می‌گوید: من تو را از شراکت بیرون‌کرده‌ام‌، شریکش می‌گوید: مرا خبر نکرده‌ای لذا من با تو در نفع و نقصان شریک هستم‌.   پاسخ: قول او اعتبار ندارد و هر دو همواره شریک هستند تا وقتی‌که هر دو با هم […]

بعد از فروش مال مشترک با حضور تمامی شرکا، ادعای سهم کردن یکی از شریکان معتبر نیست

سوال: شخصی مدعی است که مدت ٣٢سال قبل زید وفات‌کرد و بنده مقداری زمین از مادر مرحوم خریده‌ام و وارثین زید با توجه به اینکه از داشتن سهمیه در آن اطلاع کامل داشته‌اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده‌اند و این فروش برای تجهیز میت بوده است‌. پس از گذشت ٣٢سال یکی از همان […]

سوال بپرسید
close slider