۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : چت کردن با پسر خاله

چت کردن با دختری که از خویشاوندان است بدون نکاح شرعی جایز نیست

سوال: اگر پسر خاله و دختر خاله عین خواهر و برادر دوست داشته باشند و فقط عین خواهر و برادر باهم چت کنند آیا گناه است؟   پاسخ: گرچه محبت ایمانی وصله رحمی داشتن خوب است اما چون هردو از نظر شرع نامحرم اند به بهانه برادری و خواهری چت کردن بدون ضرورت شرعی که […]

سوال بپرسید
close slider