۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

اجاره دادن زمین کشاورزی جایز است

سوال: زمین‌های کشاورزی را اجاره دادن درست است؟   پاسخ: کرایه دادن زمین کشاورزی در عوض مبلغی معین از دیدگاه تمام مذاهب اربعه، جائز می‌باشد. ابن منذر رحمه الله، اجماع علما بر جواز این معامله را نقل نموده است. روش دیگری نیز برای اجاره دادن زمین وجود دارد که از آن به مزارعه تعبیر می‌شود […]

در روزهای تعطیلی بخاطر کرونا، اجاره مغازه به صورت توافقی کم شود

سوال: بفرمائید : به علت شیوع بیماری کرونا دولت دستور داده است تمام اصناف و مغازه ها به مدت ۱۵(پانزده) روز تعطیل شود، بفرماید: آیا در این صورت مستأجر موظف به پرداخت إجاره أیام تعطیل می باشد یا خیر؟ پاسخ: مبلغی اجاره ایامی که مغازه به دستور دولت تعطیل بوده است از اجاره کسر ‌شود. […]

فروختن جنس تا یک مدت مشخص با یک مبلغ مشخص جایز است و بعد از مدت معلوم جنس برگردانده شود

سوال: باغی‌به بیع ‌نقد و قطعی دو میلیون تومان خریدار دارد، صاحب‌ باغ‌ آن را به‌ مبلغ چهار صد هزار تومان بمدت پنج سال می‌فروشدکه بعد از پنج سال پول‌آنرا بدهد وباغ خود را تحویل بگیرد؛ آیا این بیع صحیح است‌؟   پاسخ: این بیع درست است‌ و لازم است موقع تحویل ثمن‌، مبیع را […]

شریک شدن با مغازه دار، در قبال کرایه مغازه جایز نیست

سوال: زید مغازه‌ای دارد که آنرا به مبلغ ١٠ هزار تومان در هر ماه به عمرو کرایه داده است ولی در اصل کرایه‌اش برجی ۰۰۰/۴۰ تومان است اما می‏‎گوید من کرایه‌کمتر می‌خواهم در منافع تجارت شما و در ضرر و زیان شریک هستم‌؛ آیا شرعاً این شرکت درست است یا خیر ؟   پاسخ: معامله مذکور […]

دریافت اضافه کاری توسط کارمندان

سوال: شخص کارمندی اضافه کار می کند و در طول ماه ۳۰ساعت اضافه کاری به او تعلق می گیرد، آیا این اضافه کاری در ماههایی که اضافه کاری انجام نداده است ولی از طرف اداره به او اضافه کاری می دهند، از نظر شرعی برای ایشان جایز هستند یاخیر؟   جواب: از دیدگاه شرعی، دریافت […]

حکم درخواست اجرت المثل در ایام زوجیت

سوال: آیا در فقه احناف مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت از نظرشرعی به زن تعلق می گیرد؟   جواب: با احترام به استحضار می رساند در خصوص تعلق اجرت المثل ایام زوجیت برای زوجه در فقه حنفی بشرح ذیل می باشد. عموماً زنان به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول: آن زنانی هستند […]

سوال بپرسید
close slider