۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مسائل شراکت

کسی که وسیله خود را به دیگری برای کارکردن بدهد درفایده باهم شریک هستند.

سوال: در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و… وسیله خود را به فرد دیگری می‌دهدکه شماکارکنید و هر چه عاید شد بین من و تو بالمناصفه تقسیم شود.  حال‌که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز می‌توان برای آن راه […]

بعد از فروش مال مشترک با حضور تمامی شرکا، ادعای سهم کردن یکی از شریکان معتبر نیست

سوال: شخصی مدعی است که مدت ٣٢سال قبل زید وفات‌کرد و بنده مقداری زمین از مادر مرحوم خریده‌ام و وارثین زید با توجه به اینکه از داشتن سهمیه در آن اطلاع کامل داشته‌اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده‌اند و این فروش برای تجهیز میت بوده است‌. پس از گذشت ٣٢سال یکی از همان […]

برخی از احکام شرکت و فروعات آن

سوال: بنده و آقای محمّدکریم با هم شریک شدیم‌، ‌که شما در هر چه معامله‌کردید من در آن شریک هستم و هر چه من معامله‌کردم شمادر آن شریک هستید ناگفته نماندکه در دستم پول نقد۰۰۰/۲۵ تومان بود و در دست‌کریم ۰۰۰/۱۵ تومان بوده در این اثنا یک مغازه مشترک گرفته‌ام که نصف پول از بنده […]

شراکت در معامله و کسب و کار، تا زمانی که رسما فسخ نکنند معتبر است

سوال: شخصی بنام زید فعالیت و پیگیری می‌کند تا در یک روستا، شرکت تعاونی روستایی دایر نماید شخص مذکور یک نفر را به عنوان فروشنده شرکت به سازمان تعاون معرفی می‌کند و ضامن آن هم می‌شود و با آن شخص چنین قرار داد می‌گذاردکه من وتو در منافع و ضرر این شرکت شریک هستیم و […]

سوال بپرسید
close slider