۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : معامله وفا

فروختن جنس تا یک مدت مشخص با یک مبلغ مشخص جایز است و بعد از مدت معلوم جنس برگردانده شود

سوال: باغی‌به بیع ‌نقد و قطعی دو میلیون تومان خریدار دارد، صاحب‌ باغ‌ آن را به‌ مبلغ چهار صد هزار تومان بمدت پنج سال می‌فروشدکه بعد از پنج سال پول‌آنرا بدهد وباغ خود را تحویل بگیرد؛ آیا این بیع صحیح است‌؟   پاسخ: این بیع درست است‌ و لازم است موقع تحویل ثمن‌، مبیع را […]

سوال بپرسید
close slider