۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

فائده حاصل از معامله شریکی، به تناسب سرمایه هر شریک بین آنها تقسیم می شود

سوال: فردی مغازه‌ای دارد بصورت اجاره به کسی دیگر می‌دهد، ولی می‌گوید: مرا با تجارت خود شریک ‌گردان و اجاره دکان را هم از او دریافت می‌دارد و فقط مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان به او می‌دهد در حالیکه سرمایه طرف ۰۰۰/۲۰۰۰ تومان است و با او در عمل تجارت شریک و سهیم نیست‌. حالا می‌گوید: ربح […]

اگر کسی بگوید در آینده شما را شریک خود میکنم، این نوع شراکت در حال حاضر معتبر نیست

سوال: زید می‌خواهد با آقای بکر در طرح ایجاد تاسیسات‌ کپسول پرکنی در مرکز پخش میرجاوه شریک شود، آقای بکر به زید می‏‎گوید شما را به شرطی شریک می‌کنم‌که نصف سهمیه‌ها را تا فلان تاریخ پرداخت نمایید و آقای زید قبول می‌کند ولی تا تاریخ مقرر قسمتی از سهمیه را پرداخت می‌نماید ولی قسمت دیگری […]

شراکت بین پدر و فرزند

  سوال: پسری با پدرش در یک منزل سکونت دارد و خرج و مخارج آنها یکی‌است پدر به فرزندش‌ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال تحویل می‌دهد که با آنها تجارت‌کند و خرج و مخارج پدر و خود را در بیارود. فرزند مذکور کسب و کار می‌کند و هر دو بطور مشترک از آن استفاده می‌کنند؟ بقضای الهی فرزند […]

کسی که وسیله خود را به دیگری برای کارکردن بدهد درفایده باهم شریک هستند.

سوال: در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و… وسیله خود را به فرد دیگری می‌دهدکه شماکارکنید و هر چه عاید شد بین من و تو بالمناصفه تقسیم شود.  حال‌که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز می‌توان برای آن راه […]

شریک شدن با مغازه دار، در قبال کرایه مغازه جایز نیست

سوال: زید مغازه‌ای دارد که آنرا به مبلغ ١٠ هزار تومان در هر ماه به عمرو کرایه داده است ولی در اصل کرایه‌اش برجی ۰۰۰/۴۰ تومان است اما می‏‎گوید من کرایه‌کمتر می‌خواهم در منافع تجارت شما و در ضرر و زیان شریک هستم‌؛ آیا شرعاً این شرکت درست است یا خیر ؟   پاسخ: معامله مذکور […]

اگر مال مشترک توسط دولت مصادره شود، جریمه آن بر عهده تمام شریکان است

سوال: د‌و نفر در مقداری‌کالاکه از نظر دولت قاچاق است شریک می‌باشند و اتفاقاً ‌کالاها از دست یکی ‌از شریکها گرفته می‌شود و مصادره می‏‎گردد و شخصی‌که‌کالا از دست اوگرفته شده‌اند به جریمه نقدی و مدتی حبس محکوم می‏‎گردد. آیا ای شخص بعد از پرداخت مبلغ جریمه بمقدار سهم شریک می‌تواند از شرک خود بگیرد […]

پول حاصل شده از مال مشترک، بین تمام شریکان تقسیم می شود

سوال: دو نفرکه با هم شریک بودند مال خود را به شخصی فروخته‌اند و بعداً یکی از این دو شریک پولهای خود را از مشتری‌گرفته و به شریک خود می‌گوید: تو هم برو و پولهای خود را ازمشتری بگیر. شریک دوم پیش مشتری می‌رود و مشتری به او پول نمی‌دهد او برمی‏گردد و به شریکش‌ […]

فسخ کردن یک طرفه شراکت بدون اطلاع شریک معتبر نیست

سوال: دو نفر در مالی تا شش ماه شریک بودند و بعد ازگذشت مدتی یکی می‌گوید: من تو را از شراکت بیرون‌کرده‌ام‌، شریکش می‌گوید: مرا خبر نکرده‌ای لذا من با تو در نفع و نقصان شریک هستم‌.   پاسخ: قول او اعتبار ندارد و هر دو همواره شریک هستند تا وقتی‌که هر دو با هم […]

بعد از فروش مال مشترک با حضور تمامی شرکا، ادعای سهم کردن یکی از شریکان معتبر نیست

سوال: شخصی مدعی است که مدت ٣٢سال قبل زید وفات‌کرد و بنده مقداری زمین از مادر مرحوم خریده‌ام و وارثین زید با توجه به اینکه از داشتن سهمیه در آن اطلاع کامل داشته‌اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده‌اند و این فروش برای تجهیز میت بوده است‌. پس از گذشت ٣٢سال یکی از همان […]

برخی از احکام شرکت و فروعات آن

سوال: بنده و آقای محمّدکریم با هم شریک شدیم‌، ‌که شما در هر چه معامله‌کردید من در آن شریک هستم و هر چه من معامله‌کردم شمادر آن شریک هستید ناگفته نماندکه در دستم پول نقد۰۰۰/۲۵ تومان بود و در دست‌کریم ۰۰۰/۱۵ تومان بوده در این اثنا یک مغازه مشترک گرفته‌ام که نصف پول از بنده […]

سوال بپرسید
close slider